שברים פשוטים חיבור וחיסור מכנים שווים -
CLOSE
CLOSE